Štampa

O Atomu

Autor SnikAtom.com. Posted in Uncategorised

SNIK “Atom” je klub formiran još 25.12.1981. Od 1998 je egzistirao kao sekcija unutar Planinarskog društva Tajan iz Zavidovi?a. Sekcija je cijelo vrijeme ja?ala tako da je prerasla i cijelo PD Tajan. To je 25.09.2004.dovelo do ponovnog osnivanja SNIK Atom kao kluba sa nešto širim djelokrugom djelovanja :

Programski ciljevi i sadržaj aktivnosti kluba su:

- Razvoj nauke, kulture,tehničke kulture i sporta a posebno sporta vezanog za planinu i prirodu uopše kao što su: alpinizam, speleologija, planinarska orijentacija, skijanje, vožnja planinskog bicikla, sportsko penjanje, rafting, ronjenje, speleoronjenje, kanjoning i sl.

- Upoznavanje i istraživanje planina i prirode uopće,

- Spašavanje u planini i drugim ekstremnim uslovima

- Čuvanje prirode od zahvata, koji remete njenu ravnotežu i narušavanje njene autentičnosti i ljepote a nisu u skladu sa održivim razvojem.

- Podsticanje i stvaranje uslova za planinski i seoski turizam

- Bavljenje naučno-istraživačkim radovima iz prirodnih, tehničkih i društvenih naučnih disciplina

- Težište rada kluba je zasnovano na radu sa mladima

Klub je trenutno organizovan u 8 sekcija a to su:

-speleološka

-alpinistička i sportsko penjačka

-rafting

-mountain bike

-spasilačka

-skijaška

-ronilačka

Osim aktivnosti po sekcijama , članovi će nastaviti aktivnosti i uključivanja u projekte za očuvanje prirode i zaštitu i istraživanje kulturno istorijskih spomenika.

Za rad ovako velikog broja sekcija potrebno je i dosta tehničke opreme i sredstava. Okupljamo mnogo omladine (200 članova) , a želja nam je da omladina nije na ulici nego da bude kreativna i aktivna.